Colectare în instanţă

Colectare în instanţă de judecată

Colectarea judiciară şi supravegherea executării silite de către executorii judecătoreşti sunt cîteva dintre domeniile de activitate ale companiei COLECT HOUSE.

Prin intermediul avocaţilor săi, compania poate desfăşura următoarele servicii:

  • întocmirea documentaţiei în vederea acţionării în instanţă a clientului;
  • depunerea cererii de chemare în judecată şi reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti competente;
  • susţinerea cauzei partenerului de afaceri şi obţinerea sentinţei favorabile acestuia  şi a titlului executoriu, în vederea executării silite a clientului.

Compania noastră se poate ocupa şi de cazuri în care pretenţiile creditorului nu au fost satisfăcute în totalitate. În astfel de cazuri, se poate solicita executorului să reia măsurile de executare silită